Tag: Fundusz Alimentacyjny

rodzina
Prawnicy Specjaliści

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego to pożyczka, którą i tak musi spłacić dłużnik 

Rok 2021 wielu osobom uprawnionym do otrzymywania alimentów ma przynieść trochę ulgi. Utrzymujący się w ostatnich latach spadek liczby dzieci pobierających świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego spowodował wprowadzenie wielu zmian: podwyższenie progu dochodowego, usprawnienie procedur wnioskowania i możliwość wpisu dłużników zalegających z regulowaniem alimentów do prowadzonego przez…