Kategoria: Prawnicy Specjaliści

rodzina
Prawnicy Specjaliści

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego to pożyczka, którą i tak musi spłacić dłużnik 

Rok 2021 wielu osobom uprawnionym do otrzymywania alimentów ma przynieść trochę ulgi. Utrzymujący się w ostatnich latach spadek liczby dzieci pobierających świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego spowodował wprowadzenie wielu zmian: podwyższenie progu dochodowego, usprawnienie procedur wnioskowania i możliwość wpisu dłużników zalegających z regulowaniem alimentów do prowadzonego przez…

kościół adwokat
Prawnicy Specjaliści

Adwokat od „rozwodów w kościele” 

Adwokat kościelny, czyli prawnik kanonista, zajmuje się poradami prawnymi w zakresie prawa kanonicznego. W Kościele Katolickim wyspecjalizowany prawnik może reprezentować oraz bronić strony w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego przed sądami biskupimi, błędnie nazywanych „rozwód kościelny”. Adwokatem kościelnym może być osoba, która ukończyła studia…