Blog Post

W Banku Pocztowym rodzice mogą już bezpłatnie złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wsparcie może wynieść maksymalnie 400 złotych miesięcznie.
Porady

W Banku Pocztowym rodzice mogą już bezpłatnie złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wsparcie może wynieść maksymalnie 400 złotych miesięcznie. 

Bank Pocztowy uruchomił właśnie nową usługę, dzięki której rodzice mogą bezpłatnie składać wnioski o przyznanie dofinansowania za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Wnioski w Banku można składać bezpłatnie 24 godziny na dobę poprzez bankowość elektroniczną Pocztowy24.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje  rodzicom dziecka, opiekunom prawnym lub osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicom zastępczym. Jednocześnie dziecko musi uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystać z opieki dziennego opiekuna. Dofinansowanie przysługuje jeśli osoby składające wniosek nie otrzymują na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Aby ZUS mógł przyznać dofinansowanie, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do tego rejestru lub wykazu.

Żeby złożyć wnioski wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej Banku Pocztowego. W sekcji „Wnioski” należy bezpośrednio przejść do linku „Dofinansowanie pobytu w żłobku”. Część dokumentu zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych posiadanych przez Bank, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, co ułatwi i przyśpieszy rodzicom składanie wniosków. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), po tym jak wniosek zostanie do niego przekazany.

– Nasi Klienci mogą składać wnioski przez 24 godziny na dobę i oczywiście bezpłatnie. Sama procedura jest bardzo prosta i de facto trwa kilka minut. Wypełnione wnioski przed wysyłką do ZUS przez bankowość elektroniczną Banku Pocztowego można także zapisać na własnym komputerze. Co ważne, już po wysłaniu wniosku zostanie on również dostarczony wraz z potwierdzeniem złożenia na wskazany przez klienta adres email – tłumaczy Sylwia Kosidło, Dyrektor Departamentu Bankowości Cyfrowej i Usług Płatniczych Banku Pocztowego.

Z dofinansowania rodzice mogą skorzystać na pierwsze i jedyne dziecko, na pierwsze jeśli kolejne dziecko otrzymuje RKO, a także drugie i kolejne w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał już RKO .

Oprócz bankowości elektronicznej wnioski można także składać bezpośrednio przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub portal Emp@tia.

Zobacz Również

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *