Blog Post

Adwokat od „rozwodów w kościele”
Prawnicy Specjaliści

Adwokat od „rozwodów w kościele” 

Adwokat kościelny, czyli prawnik kanonista, zajmuje się poradami prawnymi w zakresie prawa kanonicznego.

W Kościele Katolickim wyspecjalizowany prawnik może reprezentować oraz bronić strony w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego przed sądami biskupimi, błędnie nazywanych „rozwód kościelny”. Adwokatem kościelnym może być osoba, która ukończyła studia z prawa kanonicznego oraz ma uprawnienia nadane przez władzę kościelną. Nie każdy adwokat albo radca prawny zrzeszony w samorządzie zawodowym, może reprezentować klienta przed sądem kościelnym. Taki prawnik niestety może zaszkodzić swojemu mocodawcy, jeżeli będzie przenosił swoje doświadczenie z procesów cywilnych np. o rozwód na płaszczyznę kościelną.

W Kościele Katolickim nie ma rozwodu. Natomiast występuje proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. W procesie ustala się czy sakrament małżeństwa został zawarty ważnie, czy nieważnie. Czy małżeństwo zaistniało?

Zainteresowana osoba może ubiegać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa, nic ani nikt nie stoi temu na przeszkodzie. Taką próbę może podjąć każdy, kogo sytuacja życiowa zmusiła do rozważania tego tematu. Już na etapie konsultacji w sądzie kościelnym albo u adwokata kościelnego chęci takie zostaną zweryfikowane. Jeżeli są przesłanki, poważny powód przemawiający za nieważnością małżeństwa, to warto podjąć próbę uporządkowania swojej sytuacji prawnej w Kościele Katolickim.

O przyczynach, na podstawie których można ubiegać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa, nie można powiedzieć jednoznacznie. Często zdarza się, że osoby sugerują się czyjąś historią. Uważają, że na pewno dostaną stwierdzenie nieważności, bo ktoś miał identyczny przypadek i dostał „rozwód kościelny”. Należy zaznaczyć, że każdy przypadek jest inny, często ta tematyka jest wstydliwa dla stron, które ubiegają się o stwierdzenie nieważności i nie dzielą się podczas zwierzeń z osobami postronnymi całym zgromadzonym materiałem w swojej sprawie.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w kościele

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego adwokat kościelny może odegrać bardzo ważną rolę i będzie dla strony zainteresowanej wsparciem. Zaangażowany prawnik kanonista może mieć wgląd w akta sprawy na każdym etapie procesu. Strony procesu mają styczność z zebranym materiałem dowodowym tylko podczas publikacji akt, czyli prawie na końcu procesu. Prawnik w trakcie procesu może obserwować przesłuchania świadków, mieć wgląd do akt procesowych, odnosić się do uwag obrońcy węzła małżeńskiego, zabierać głos po publikacji akt, a w razie potrzeby także – sporządzić apelację do sądu dalszej instancji. Wyrok sądu pierwszej instancji może być wyrokiem ostatecznym, jeżeli nie została złożona apelacja do sądu wyższej instancji. Pomoc adwokata kościelnego w procesie, jest bardzo przydatna zwłaszcza przy sporządzaniu skargi powodowej oraz obserwacji przebiegu procesu w sądzie biskupim.

Autor:
Paweł Banduła

Zobacz Również

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *